De sloepen morgen alleen op de Vecht varen. De soepen morgen niet op het Amsterdamrijnkanaal, ijselmeer of Amsterdam komen.